önümleri

 • phenolic resin clutch disc material

  fenolik rezin debriya disc disk materialy

  Fenolik rezinleriň bu tapgyry, her dürli motosikller, ferma ulaglary, awtoulaglar, agyr ýük awtoulaglary we otly tormoz aýakgaplary we ş.m. sürtülme öndürijiligi we sürtülme derejeleriniň giň sazlaýyş diapazony.
 • phenolic resin for break lining materials

  döwmek üçin materiallar üçin fenolik rezin

  Fenolik rezinleriň bu tapgyry, her dürli motosikller, ferma ulaglary, awtoulaglar, agyr ýük awtoulaglary we otly tormoz aýakgaplary we ş.m. sürtülme öndürijiligi we sürtülme derejeleriniň giň sazlaýyş diapazony.
 • phenolic resin brake shoes material

  fenolik rezin tormoz aýakgap materialy

  Bu seriýaly fenolik rezin, ýokary sürtülme ýerine ýetirijiligi, giňligi bilen arakesmede / padşalarda / aýakgaplarda, debriya disc diskinde we sürtülme materiallarynda we ş.m. önümçiliginde ulanylýar. sürtülme derejelerini sazlamak we ýokary temperaturada oňat dikeldiş ukyby.
 • Phenolic resin for friction materials (part one)

  Sürtülme materiallary üçin fenolik rezin (birinji bölüm)

  Fenolik rezinleriň bu tapgyry, her dürli motosikller, ferma ulaglary, awtoulaglar, agyr ýük awtoulaglary we otly tormoz aýakgaplary we ş.m. sürtülme öndürijiligi we sürtülme derejeleriniň giň sazlaýyş diapazony.
 • Phenolic resin for friction materials (part two)

  Sürtülme materiallary üçin fenolik rezin (ikinji bölüm)

  Bu seriýaly fenolik rezin, ýokary sürtülme ýerine ýetirijiligi, giňligi bilen arakesmede / padşalarda / aýakgaplarda, debriya disc diskinde we sürtülme materiallarynda we ş.m. önümçiliginde ulanylýar. sürtülme derejelerini sazlamak we ýokary temperaturada oňat dikeldiş ukyby.
 • phenolic resin for break pas material

  döwmek üçin material üçin fenolik rezin

  Düwürtikleriň bu tapgyry, gowy izolýasiýa, ýylylyga we çyglylyga garşylyk, ölçeg durnuklylygy we gowy galyplaýyş aralygy bilen häsiýetlendirilen we dürli polýar doldurgyçlary bilen oňat çyglylyga eýe bolan ösen gaýtadan işlemek bilen rulonyň gatylaşma wagtyny netijeli dolandyryp biler. Rezin rezin üýtgetmek üçin hem ulanylyp bilner we rezin bilen üýtgedilenden soň rezin güýji gowulaşýar.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň