önümleri

 • phenolic resin clutch disc material

  fenolik rezin debriya disc disk materialy

  Fenolik rezinleriň bu tapgyry, her dürli motosikller, ferma ulaglary, awtoulaglar, agyr ýük awtoulaglary we otly tormoz aýakgaplary we ş.m. sürtülme öndürijiligi we sürtülme derejeleriniň giň sazlaýyş diapazony.
 • phenolic resin for break lining materials

  döwmek üçin materiallar üçin fenolik rezin

  Fenolik rezinleriň bu tapgyry, her dürli motosikller, ferma ulaglary, awtoulaglar, agyr ýük awtoulaglary we otly tormoz aýakgaplary we ş.m. sürtülme öndürijiligi we sürtülme derejeleriniň giň sazlaýyş diapazony.
 • phenolic resin brake shoes material

  fenolik rezin tormoz aýakgap materialy

  Bu seriýaly fenolik rezin, ýokary sürtülme ýerine ýetirijiligi, giňligi bilen arakesmede / padşalarda / aýakgaplarda, debriya disc diskinde we sürtülme materiallarynda we ş.m. önümçiliginde ulanylýar. sürtülme derejelerini sazlamak we ýokary temperaturada oňat dikeldiş ukyby.
 • Phenolic resin for friction materials (part one)

  Sürtülme materiallary üçin fenolik rezin (birinji bölüm)

  Fenolik rezinleriň bu tapgyry, her dürli motosikller, ferma ulaglary, awtoulaglar, agyr ýük awtoulaglary we otly tormoz aýakgaplary we ş.m. sürtülme öndürijiligi we sürtülme derejeleriniň giň sazlaýyş diapazony.
 • Phenolic resin for friction materials (part two)

  Sürtülme materiallary üçin fenolik rezin (ikinji bölüm)

  Bu seriýaly fenolik rezin, ýokary sürtülme ýerine ýetirijiligi, giňligi bilen arakesmede / padşalarda / aýakgaplarda, debriya disc diskinde we sürtülme materiallarynda we ş.m. önümçiliginde ulanylýar. sürtülme derejelerini sazlamak we ýokary temperaturada oňat dikeldiş ukyby.
 • phenolic resin for break pas material

  döwmek üçin material üçin fenolik rezin

  Düwürtikleriň bu tapgyry, gowy izolýasiýa, ýylylyga we çyglylyga garşylyk, ölçeg durnuklylygy we gowy galyplaýyş aralygy bilen häsiýetlendirilen we dürli polýar doldurgyçlary bilen oňat çyglylyga eýe bolan ösen gaýtadan işlemek bilen rulonyň gatylaşma wagtyny netijeli dolandyryp biler. Rezin rezin üýtgetmek üçin hem ulanylyp bilner we rezin bilen üýtgedilenden soň rezin güýji gowulaşýar.
 • Phenolic resin for phenolic molding compounds

  Fenolik galyplaýyş birleşmeleri üçin fenolik rezin

  Düwürtikleriň bu tapgyry, gowy izolýasiýa, ýylylyga we çyglylyga garşylyk, ölçeg durnuklylygy we gowy galyplaýyş aralygy bilen häsiýetlendirilen we dürli polýar doldurgyçlary bilen oňat çyglylyga eýe bolan ösen gaýtadan işlemek bilen rulonyň gatylaşma wagtyny netijeli dolandyryp biler. Rezin rezin üýtgetmek üçin hem ulanylyp bilner we rezin bilen üýtgedilenden soň rezin güýji gowulaşýar.
 • Phenolic resin for foundry materials

  Döküm materiallary üçin fenolik rezin

  Döküm üçin fenolik rezin Bu seriýa sary reňkli ýa-da granulalar bilen termoplastiki fenolik rezin bolup, aşakdaky ýaly häsiýetlendirilýär: 1. Düwürtigiň ýokary güýji bar we goşmaçanyň mukdary az bolup, çykdajylary azaldyp biler. 2. Gazyň pes öndürilmegi, guýma gözenegiň kemçiliklerini azaltmak we hasyllylygy ýokarlandyrmak. 3. Düwürtigiň gowy akymlylygy, düşürilmegi aňsat we hiç hili burçsyz doldurylýar. 4. Az erkin fenol, daşky gurşawyň hapalanmagyny azaltmak we işçileriň iş gurşawyny gowulandyrmak. 5. Fasteni ...
 • Phenolic resin for resinated textile felts and automotive trim

  Rezinirlenen dokma süýümleri we awtoulag bezegi üçin fenolik rezin

  Fenolik rezin esasan rezinirlenen dokma süýümlerini we awtoulag bezeglerini öndürmekde ulanylýar we ses izolýasiýasy, titremä garşy we ýylylyk izolýasiýasy bilen häsiýetlendirilýär, bu awtoulag ses izolýasiýa tagtasy we kondisioner diwar izolýasiýa ýylylygy ýaly meýdanlarda ulanylyp bilner. izolýasiýa bölekleri.
 • Phenolic resin for bonded abrasive materials

  Baglanan abraziw materiallar üçin fenolik rezin

  Baglanan abraziw serişdeleri üçin rezinler dürli önümleriň islegini kanagatlandyryp biljek poroşok we suwukdyr. Bu seriýa ösen önümçilik enjamlary we gaýtadan işlemek üçin kabul edilýär. Gaty formula dizaýny, täsirli molekulýar agramy we paýlaýyş dolandyryş usuly bilen, rezin molekulalarynyň paýlanyşyny iň ideal derejä ýetirýär.
 • phenolic resin for friction materials

  sürtülme materiallary üçin fenolik rezin

  Baglanan abraziw serişdeleri üçin rezinler dürli önümleriň islegini kanagatlandyryp biljek poroşok we suwukdyr. Bu seriýa ösen önümçilik enjamlary we gaýtadan işlemek üçin kabul edilýär. Gaty formula dizaýny, täsirli molekulýar agramy we paýlaýyş dolandyryş usuly bilen, rezin molekulalarynyň paýlanyşyny iň ideal derejä ýetirýär.
 • Phenolic resin for refractory materials

  Çekişme materiallary üçin fenolik rezin

  Çekişme materiallary üçin fenolik rezin (Birinji bölüm) PF9180 seriýasy Bu rezinleri iki hatara bölmek bolar: termoplastiki we termosetting, üýtgedilen çybyklary we köpçülikleýin refrakter materiallary öndürmekde ulanyp boljak ýokary temperatura garşylygy, ýokary intensiwligi we ş.m. örtük we gury materiallar we ş.m. suwuk rezinleriň häsiýetini gowulandyrmak üçin giňeldiji hökmünde hem ulanylyp bilner. Olary wilka, saklaýjy, suw boşlugy, magneziýa uglerod kerpigi, alu ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň