Habarlar

 • Fenolik rezin hapa suwlary arassalamak usuly

  Fenolik rezin tormoz torlary we abraziw serişdeleri ýaly pudaklarda möhüm çig mallardan biridir. Fenolik rezin öndürilende öndürilýän galyndy suw öndürijiler üçin kyn mesele. Fenolik rezin öndürýän hapa suwlarda fenollaryň, aldegidleriň, ...
  Koprak oka
 • Fenolik rezini refrakter pudagynda ulanmak

  Çekişme pudagy birleşdiriji serişde hökmünde fenolik rezine mätäç we köp sanly baglanyşyk serişdeleriniň arasynda diňe fenolik rezin gowy effektli ideal seçimdir. Häzirki wagtda refrakter pudagynda işleýän bolsaňyz, fenolik rezini baglaýjy hökmünde saýlamadyk bolsaňyz, dowam etdirmek isleseňiz ...
  Koprak oka
 • Resin üweýji tigirleri ulanmakda betbagtçylyklaryň öňüni nähili almaly

  Resin üweýji tigir giňden ulanylýan ýylmaýjy guraldyr. Adatça abraziw materiallardan, ýelimlerden we güýçlendiriji materiallardan durýar. Operasiýa wagtynda döwülmek diňe bir ölüme ýa-da agyr şikeslere sebäp bolman, ussahana ýa-da gabyga uly zeper ýetirer. Azaltmak we garşy çykmak üçin ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň