önümleri

  • Phenolic resin for phenolic molding compounds

    Fenolik galyplaýyş birleşmeleri üçin fenolik rezin

    Düwürtikleriň bu tapgyry, gowy izolýasiýa, ýylylyga we çyglylyga garşylyk, ölçeg durnuklylygy we gowy galyplaýyş aralygy bilen häsiýetlendirilen we dürli polýar doldurgyçlary bilen oňat çyglylyga eýe bolan ösen gaýtadan işlemek bilen rulonyň gatylaşma wagtyny netijeli dolandyryp biler. Rezin rezin üýtgetmek üçin hem ulanylyp bilner we rezin bilen üýtgedilenden soň rezin güýji gowulaşýar.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň