önümleri

Baglanan abraziw materiallar üçin fenolik rezin

Gysga düşündiriş:

Baglanan abraziw serişdeleri üçin rezinler dürli önümleriň islegini kanagatlandyryp biljek poroşok we suwukdyr. Bu seriýa ösen önümçilik enjamlary we gaýtadan işlemek üçin kabul edilýär. Gaty formula dizaýny, täsirli molekulýar agramy we paýlaýyş dolandyryş usuly bilen, rezin molekulalarynyň paýlanyşyny iň ideal derejä ýetirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poroşok rezini üçin tehniki maglumatlar

Baha

Daş görnüşi

Mugt fenol (%)

pellet akymy

/ 125 ℃ (mm)

bejermek

/ 150 ℃

Granularity

Programma /

Aýratynlyk

2123-1

Ak / açyk sary poroşok

≤2.5

30-45

50-70

200 toruň aşagynda 99%

Umumy maksatly ultra inçe disk (ýaşyl, gara)

2123-1A

≤2.5

20-30

50-70

Güýçli ultra inçe disk (ýaşyl)

2123-1T

≤2.5

20-30

50-70

Güýçli ultra inçe disk (gara)

2123-2T

≤2.5

25-35

60-80

Strengthokary güýçli üweýji / kesiji tigir (üýtgedilen)

2123-3

≤2.5

30-40

65-90

Güýçli kesiji tigir (çydamly görnüş)

2123-4

≤2.5

30-40

60-80

Aýrylyşýan tigir (çydamly görnüş)

2123-4M

≤2.5

25-35

60-80

Grörite üweýji tigir (ýiti görnüş)

2123-5

≤2.5

45-55

70-90

Öýjükli tigirli ajaýyp material

2123W-1

Ak / açyk sary reňkler

3-5

40-80

50-90

mata

Suwuk rezin üçin tehniki maglumatlar

Baha

Iscapyşmazlyk / 25 ℃ (cp)

SRY (%)

Mugt fenol (%)

Programma / häsiýetnama

213-2

600-1500

70-76

6-12

mata

2127-1

650-2000

72-80

10-14

 gowy çyglylyk ukyby

2127-2

600-2000

72-76

10-15

Stokarky güýçli çyglylyk ukyby

2127-3

600-1200

74-78

16-18

Gowy garşylyga garşy

Gaplamak we saklamak

Flake / Poroşok: 20 kg / sumka, 25 kg / sumka, Resin sowuk, gurak we gowy şemalladylýan ýerde saklanmalydyr. Saklamak möhleti 20 below-dan 4-6 aý pes. Saklanyş wagty bilen reňki rezin derejesine hiç hili täsir etmez.

Tigirleri haýallatmak ýa-da durmak üçin tormoz ulgamlarynda sürtülme materiallary, beýleki bölekler üçin hereketiň düýbünden öňüni almak üçin ulanylýar. Tormozy basmak, birleşdiriji tigirleriň haýallamagyndan hereket edýän diske garşy sürtülme materialy ýerleşdirilen ulgamy işjeňleşdirýär. Sürtülme materiallaryny birnäçe dürli usulda ulanyp bilersiňiz. Esasan awtoulaglarda we beýleki motorly ulaglarda tormoz hökmünde işleýärler. Adaty ulagy haýallatmak ýa-da duruzmak üçin sürtülme materiallary kinetiki energiýany ýylylyga öwürýär. Şeýle-de bolsa, gibrid we elektrik ulaglaryny haýallatmak üçin sürtülme materiallary regeneratiw tormozy ulanýar, bu sürtülme kinetiki energiýany elektrik energiýasyna öwürýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň